عوامل کلی تخریب های ناشی از خوردگی ، ساخت و جوشکاری

 

طراحی , انتخاب مواد و فرایند:

همان طور که در جدول مشخص است. طراحی غلط  بیشترین سهم را ایجاد تخریب دارد . عمده موارد مهم در طراحی عبارتند از

-انتخاب مواد صحیح با توجه به محیط و دما 

-تعیین مشخصه های ابعادی با توجه به ظرفیت مورد نیاز و متغیر هایی مانند فشارو دما

-در نظر گرفتن مولفه های نیرو و گشتاور

عدم رعایت هر کدام از موارد فوق باعث ایجاد نیرو محرکه ای در راستای تخریب خواهد شد .

 

 

 


 فقدان دستورالعمل های لازم :

عدم وجود دستورالعمل برای و یا دستورالعمل هایی که دارای خطا هستند باعث سر در گمی در انجام فعالیت ها و یا انجام ضعیف کار های اجرایی می گردد.دستورالعمل هایی که در این زمینه باید بعد از طراحی و ساخت رعایت شوند. عبارتند از

-دستورالعمل نصب صحیح

-دستورالعمل های تعمیر و نگهداری

-دستورالعمل های بهره برداری و فرایندی

یکی از موارد ی که رعایت آن نیاز به دستورالعمل دارد بستن پیچ و مهره ها در محل اتصال لوله به صفحه لوله می باشد.

 

خطای انسانی :

 خطای انسانی در تمام مراحلی طراحی , ساخت و نصب , تعمیر و نگهداری و بازرسی فنی تاثیر گذار است . بیشترین خطای انسانی در مرحله نصب و تعمیر و نگهداری است که در برخی ناخواسته و برخی خطاها هم منتج از استفاده از نیروی انسانی غیر ماهر که توانایی استفاده از دستورالعمل های موجود را ندارند می باشد. به عنوان مثال خطا در ترمیم سطوح فلنج1 ها که ناخواسته است و به هر شکلی که یک نیروی انسانی کار کند امکان رفع مطلق آن وجود ندارد. و روش رفع آن جایگزین کردن ابزارهای تمام اتوماتیک که با نرم افزار ها یی کنترل می شوند می باشد. و یا خطا در طراحی و عدم رعایت تلورانس های موجود می باشد

البته خطاهایی هم که در زمینه بهره برداری و فرایندی وجود دارند را نباید فراموش کرد . و یک کنترل گر فرایند باید با کنترل سیستم ابزار دقیقی2 بتواند متغیر های دما , فشار و رطوبت را کنتر ل کند .

 

چیدمان , نصب و هماهنگی ضعیف :

اجرای صحیح موارد در دستورالعمل های موجود باعث کاهش مشکل مذکور می شود. حتی با وجود دستورالعمل نصب و ساخت د رصورت توانایی ضعیف نیروی اجرایی در انجام فعالیت طبق دستورالعمل مشکلات خوردگی تشدید می شوند.

 

به عنوان مثال بستن پیچ و مهره ها طبق می بایست  یک روند خاص و به صورت متقارن انجام شود . این فرایند درست انجام نشود.

اگر فشار وارد بر سطوح به فلنج ها و صفحه  به صورت یکنواخت نمی باشد و می تواند منجر به شکست واشر بین سطوح فلنج ها و اتصالات مربوط به صفحه لوله گردد. .

 

عدم پیش بینی موارد ناخواسته :

 در حالت کلی و بررسی برخی واحد های آروماتیکی جهان نشان می دهد که در حالت معمول برای واحد سولفالان داده های طراحی صحیح می باشند .و لی موردی که در واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام و در بخش سولفالان آن رخ می دهد. و همچنین موارد مشابهی از طرح های قدیمی مربوط به دهه 80 کشورهای توسعه یافته مطالعه گردید و مشخص شد که این مشکل کم و بیش در این نوع طرح ها وجود دارد. عمده موارد پیش بینی نشده ای که در حین در این مجموعه وجود دارند تغییر شرایط محیطی می باشد .

 

 سایر موارد

مواردی مانند سرعت سیال , عایق کاری و .. در این تخریب تاثیر دارند.

/ 0 نظر / 40 بازدید