جزوه جوشکاری

 

 

 

فصل اول حزوه جوش (۲۱۲ kb)

فصل دوم جزوه جوش (3969 kb) (بخش1 - بخش 2  -  بخش 3 - بخش 4)

فصل سوم جزوه جوش (1289 kb)

فصل چهارم جزوه جوش (469 kb)

فصل پنجم جزوه جوش (2554 kb) (بخش1 - بخش2 - بخش3 )

منبع : وبلاگ مهندس امیدی

/ 0 نظر / 73 بازدید