جوشکاری آلیاژ AL-6XN

این آلیاژ در دمای ۶۵۰ تا 980C فاز چی (Chi Phase) (ترکیب کرم-آهن-موایبدن) در راستاس مرزدانه ها تشکیل شده و نواحی اطراف را از مولیبدن و کرم فقیر میسازد. این موضوع باعث ایجاد خوردگی بین دانه ای میگردد. برای کاهش این اثر به ترکیب این آلیاژ نیتروژن افزوده میگردد تا این تغییر فاز را کاهش داده و مقاومت خوردگی را بهبود بخشد. این موضوع هنگام جوشکاری از اهمیت بالایی برخوردار میگردد و لذا برای جوشکاری باید نکات خاصی را رعایت نمود.

نکات جوشکاری :
در جوشکاری لوله در سایت از رینگهای جوشکاری با عناصرآلیاژی بیشتر از فلز پایه استفاده میشود. برای دیگر جوشکاریها میتوان از رینگ و یا سیم جوشهای خاص استفاده نمود. فلز جوش باید دارای مولیبدن بیشتری نسبت به فلز پایه باشد تا کاهش مولیبدن فلز پایه هنگام سرد شدن را جبران نماید. معمولا سیم جوش حاوی ۹٪ مولیبدن (آلیاژ ۶۲۵) مناسب است٫ اما میتوان از سیم جوشهای دیگر نیز استفاده کرد (جدول زیر).
 

Welding Process Designations Consumables Filler Metal
Alloy
Specifications Classifications AWS Common Form AWS ASME AWS UNS GTAW TIG Bare Welding
Rods and Wire
625
276
22
A5.14
A5.14
A5.14
SFA5.14
SFA5.14
SFA5.14
ERNiCrMo-3
ERNiCrMo-4
ERNiCrMo-10
N06625
N10276
N06022
GMAW MIG Bare Welding
Rods and Wire
625
276
22
A5.14
A5.14
A5.14
SFA5.14
SFA5.14
SFA5.14
ERNiCrMo-3
ERNiCrMo-4
ERNiCrMo-10
N06625
N10276
N06022
SMW Stick or
Covered
Electrodes
Coating Electrodes 112
276
22
A5.11
A5.11
A5.11
SFA5.11
SFA5.11
SFA5.11
ERNiCrMo-3
ERNiCrMo-4
ERNiCrMo-10
W86112
W80276
W86022باید از گاز خنثی بعنوان گاز تورچ و گاز محافظ استفاده کرد. هر دو گاز آرگون و هلیوم قابل استفاده میباشند اما استفاده از آرگون معمولتر است. میتوان ۳ تا ۵٪ نیتروژن به گاز اضافه کرد تا جبران مقدار نیتروژن سوخته شده فلز پایه حین جوشکاری را جبران نماید.
حرارت ورودی باید تا جای ممکن کم باشد بطوریکه کمترین تاثیر را بر منطقه جوش و HAZ گذاشته و تشکیل اکسیدهای رنگی اطراف جوش حداقل گردد. اکسیدهای تیره ایجاد شده روی سطح باید با گرد اکسید آلومینیوم و اسید شویی برطرف شوند. درصورت عدم تمیزکاری مناسب سطح و باقیماندن لایه های اکسیدی مقاومت به خوردگی کاهش میابد.
فلز پایه نباید پیشگرم گردد مگر در مواقعی که دمای قطعه کمتر از 10C باشد. درصورتیکه دمای قطعه زیر نقطه شبنم باشد باید آنرا به آرامی تا بالای نقطه شبنم گرم کرد و از نشست رطوبت روی سطح جلوگیری نمود.
جوشکاری باید در ناحیه جوش استارت شود. درصورتیکه این امر غیر ممکن باشد باید ناحیه قوس پس از انجام جوشکاری با سنگ زنی بطور کامل برداشته شود.

/ 0 نظر / 56 بازدید