SAW Welding Parameter

در صورتی که بخواهیم جوشی با کیفیت مناسب داشته باشیم باید پارامترهای که در این روش موثر هستند را شناخت و کنترل نمود .این متغیر ها به ترتیب اهمیت عبارت

 •      آمپر جوشکاری Welding Amperage                      
 •       نوع فلاکس و نحوه توزیع دانه بندی      ‏Type of Flux &Particle distribution    
 •     سایر الکترود  Electrode size       
 •      نوع الکترود  ‏Type of Electrode                  
 •       Electrode Extension   
 •      عرض و عمق لایه ی فلاکس Width & Depth of The Layer of Flux             

اپراتور باید نسبت به تاثیر هر کدام از متغیر ها روش جوش آگاه بوده و یک جوشکاری خوب به انتخاب پارامترهای فوق بستگی دارد .

 

شدت جریان جوشکاری   Welding Amperage

شدت جریان از موثرترین پارامترهای جوشکاری میباشد زیرا شدت جریان نرخ  ذوب شدن الکترود, عمق نفوذ جوش و مقدار فلز پایه ذوب شده را تعیین می کند .در صورتی که شدت جریان خیلی زیاد شود (در یک Travel Speed مشخص) عمق نفوذ افزایش خواهد یافت.

شدت جریان بالا همچنین باعث اتلاف الکترود بصورت گردهء  برجسته و اضافی خواهد گردید (Excessive Reinforcement) . این رسوب بیش از حد جوش مقدار تنش های انقباضی جوش را افزایش داده و معمولاً پیچیدگی های بزرگتری ایجاد می نماید(Distortion).

اگر شدت جریان بیش از حد کاهش پیدا کند باعث بروز عیوبی از قبیل  Incomplete Penetration   و Incomplete Fusion  خواهد شد. موارد زیر در مورد تاثیر شدت جریان روی جوش را باید در نظر داشت

   1.افزایش شدت جریان باعث افزایش نفوذ جوش و نرخ ذوب شدن خواهد داشت.

   2.افزایش بیش از حد شدت جریان باعث بروز عیوبی مانند Digging Arc , Undercut, Narrow Bead , High

   3. افزایش شدت جریان باعث افزایش مصرف فلاکس خواهد بود.

کاهش بیش از حد شدت جریان ناپایداری قوس را به همراه خواهد داشت.

 

 ولتاژ قوس Arc Voltage

  ولتاژ قوس طول بین الکترود و حوضچه مذاب را تعیین می نماید . اگر ولتاژ افزایش یابد , طول قوس نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. ولتاژ قوس تاثیر بسیار کمی روی نرخ رسوب (Deposition Rate )  که بیشتر تحت تاثیر آمپر است , دارد. ولتاژ اصولاُ تعیین کننده شکل ظاهری جوش و شکل مقطع جوش می باشد.

افزایش ولتاژ زمانی که شدت جریان و Travel Speed ثابت باشد باعث ایجاد موارد زیر خواهد شد:

 1.  سطح جوش صاف تر و پهن تر
 2.  افزایش flux consumption
 3. تمایل به ایجاد Prosity  که در اثر وجود rust و Scale   در فولاد بوجود می آیند , کاهش پیدا می کنند.
 4. درصورتیکه مونتاژ بصورت نامناسب صورت گیرد[1] help bridge excessive root opening
 5. در صورتیکه فلاکس حاوی عناصر آلیاژی باشد, جذب آنها را بهبود[2] می بخشد. 

 

در صورتیکه ولتاژ بسیار بالا باشد موارد زیر مشاهده می شود:

  1. باعث بوجود آوردن جوش پهن خواهد شد.

 2.  باعث خواهد گردید که پس از جوشکاری سرباره براحتی جدا نشود.

 3. باعث می شود که گرده جوش محدب شده و تمایل به ترک افزایش یابد.

4. باعث افزایش ایجاد Undercut در لبه های جوش Fillet خواهد شد.

 

سایز الکترود

 در صورت ثابت بودن شدت جریان , اندازه الکترود روی شکل ظاهری جوش و نفوذ تاثیر گذار خواهد بود. الکترود های با قطر کم  بعلت انعطاف پذیری آن در حرکت معمولاُ در  دستگاههای نیمه اتوماتیک , جوش های چند وایره     و ‍Parallel Power equipment     استفاده می شود.

زمانی که لبه های جوش بخوبی مونتاژ نشده باشند , برای جوشکاری و پر کردن بهتر Root Opening استفاده از الکترود های با سایز بالاتر مناسب تر است. افزایش سایز الکترود همچنین روی نرخ رسوب (Deposition rate) تاثیر دارد وباعث افزایش آن می گردد.

هر آمپری که برای جوشکاری انتخاب شود, الکترود های با قطر کمتر دارای دانسیته شدت جریان و نرخ رسوب بیشتری نسبت به الکترود های با قطر بالا هستند. هر چند الکترود های با قطر بالا توانایی انتقال شدت جریان بیشتری را دارند. همچنین در شدن جریان های  بالا  نرخ رسوب بالاتری نیز خواهند داشت.

جهت یک الکترود با قطر مشخص , در صورتیکه از دانسیته جریان بالا استفاده شود  باعث ایجاد یک قوس Stiff  ونفوذ زیاد در فلز پایه خواهد گردید . از طرف دیگر در الکترود های یکسان , استفاده از دانسیته جریان پایین باعث ایجاد قوس soft و نفوذ کم خواهد شد. اندازه الکترود همچنین روی خصوصیات شروع قوس تاثیر گذار خواهد بود. شروع قوس [3]با الکترود قطر کمتر آسان ترمی باشد.

 

Electrode Extension

  در دانسیته جریان بالاتر از 125 A/mm2    (80000A/in2) میزان Electrode  Extension   یکی از پارامترهای مهم تلقی می گردد. در شدت جریان های بالا مقاومت حرارتی الکترود  بین contact tube  و قوس باعث افزایش نرخ ذوب شدن الکترود خواهد شد.هر چه که طول extension  زیاد تر شود , مقدار حرارت ایجاد شده در الکترود بیشتر شده و نرخ ذوب شدن الکترود افزایش  خواهد یافت. این مقاومت حرارتی [4] معمولاً بصورت I2Rبیان می گردد.

In developing procedure مقدار electrode extension  8 برابر قطر الکترود در نظر گرفته می شود.

As the procedure is developed  طول extension  بگونه ای  انتخاب می گردد که در یک شدت جریان ثابت مقدار بهینهء  نرخ ذوب الکترود حاصل شود.  افزایش  electrode extension  مقاومت  موجود در مدار جوش  را افزایش  داده و باعث خواهد شد که مقدار از انرژی که باید صرف ایجاد قوس گردد بصورت فوق کاهش یابد.

در صورتیکه ولتاژ قوس کم باشد میزان نفوذ و پهنای جوش  کاهش می یابد. به این علت که اگر  ولتاژ قوس  پایین باشد در بستر جوش convexity  ایجاد خواهد گردید. شکل جوش نیز نسبت به حالتی که از electrode extension  مناسب استفاده می شود , متفاوت خواهد بود. بنابراین هنگامی که برای دستیابی به نرخ بالایی از ذوب الکترود  مقدار electrode extension  را افزایش  می دهیم , باید مقدار ولتاژ دستگاه جوش را که قبلاً تنظیم گردیده است را افزایش  داده  تا طول قوس مناسب حفظ گردد.

 متغیر های جوشکاری زیر پودری

 •   افزایش شدت جریان رابطه مستقیم با عمق نفوذ جوش دارد و هر چه شدت جریان کم باشد جوشی کم عمق و کم نفوذ ایجاد می شود.جریان مستقیم[5] در حالت الکترود منفی(DCEN)  عمق نفوذ بیشتری نسبت به حالت الکترود مثبت (DCEP)  دارد.
 • فلز رسوب داده شده یا نرخ رسوب با شدت جریان ارتباط مستقیم دارد.
 • با افزایش ولتاژ پهنای گرده یا باند جوش وسیع تر می شود. همچنین مصرف پودر جوش نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

   ×     ولتاژ زیاد که در نتیجهء طول بلند است باعث شکسته شدن قوس در زیر سرباره شده و منجر به تماس هوا با مذاب و افزایش میزان ناخالصی های اکسیژن و نیتروژن و خلل و فرج  در جوش می شود.

 • اگر شدت جریان ثابت و ولتاژ نسبت به آن کاهش یابد. فلز اصلی به اندازه کافی ذوب نشده و جوشی ناقص ایجاد می گردد. ولتاژ خیلی کم همچنین سبب یزرگ شدن قطرات ذوب در نوک الکترود گشته و احتمال ایجاد مدار بسته متناوب وجود دارد.
 • سرعت پیشرفت جوشکاری فاکتوری است که تاثیر مهمی بر روی نرخ تولید و کیفیت متالورژیکی جوش دارد.
 • سرعت بر روی نرخ حرارت داده شده نیز تاثیر دارد.افزایش سرعت یا کاهش شدت جریان یکی از راههای تقلیل حرارت داده شده به قطعه کار و افزایش سرعت سرد شدن جوش می باشد.(ولتاژ نیز تاثیر دارد)
 • سرعت خیلی زیاد جوشکاری عمل خیس کردن[6] را کاهش داده و احتمال ایجاد Undercut را افزایش می دهد. سرعت بسیار زیاد همچنین احتمال وزش قوس[7] (بویژه در جریان یکنواخت) ,Prosity و شکل ناموزون گرده جوش را زیاد می کند.
 •    سرعت کم باعث بوجود آمدن حوضچه جوش حجیم و گاهی جاری شدن مذاب جوش به اطراف می گردد,که سبب تولید جرقه و یا محبوس شدن ذرات سرباره در جوش می شود.
 •   کاهش قطر الکترود موجب بالا رفتن چگالی

[1] Poor fit-up

[2] - Improve

[3] -Arc Ignition

[4] Heat resistance

[5] -dc

[6] -Wetting Action

[7] -Arc Blow

نویسنده : مازیار چکاوی - وبلاگ بازرسی و جوش
/ 12 نظر / 208 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۴۶

saeed

با سلام . وبلاگ زیبا و مفیدی دارید . بنده شما را لینک کردم اگر شما هم مایل به تبادل لینک هستید وبلاگ بنده را با نام " مهندسی مکانیک _ جامدات"لینک کنید . با تشکر

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 83234354

bahram

سلام وبلاگ خوبی داری به من هم حتما سر بزن میتونیم تبادل لینک داشته باشیم[چشمک] http://mechanicideas.blogfa.com/

آکادمی طراحی مهندسی ایران

DVD های آموزشی نرم افزارهای طراحی مهندسی به زبان فارسی آموزش کتیا حاوی 13 حلقه دی وی دی با بیش از 90 ساعت فیلم آموزشی آموزش یونیگرافیکس حاوی 10 حلقه دی وی دی با بیش از 70 ساعت فیلم آموزشی آموزش پرو اینجینیر (کرو المنتز) حاوی 10 حلقه دی وی دی با بیش از 65 ساعت فیلم آموزشی آموزش سالیدورکز حاوی 7 حلقه دی وی دی با بیش از 52 ساعت فیلم آموزشی آموزش راینو نسخه 5 حاوی 7 حلقه دی وی دی برای مشاهده ی سرفصل های آموزشی بصورت کامل همراه با نمونه عکس و فیلم به سایت مراجعه نمایید: www.design3d.ir

انتشارات اندیشه سرا

کارشناسان محترم شاغل در صنعت و دانشجویان ارجمند رشته‌های مهندسی و علوم پایه با سلام و احترام به آگاهی می‌رساند که انتشارات اندیشه‌سرا کتاب‌های کاربردی جدیدی را، از جمله در ارتباط با: Aspen, Autopipe, Ansys, Abaqus, ADAMS, Caesar II, Catia, Chemoffice, Chemcad, Fluent, Flo ++,Flaresim, Femlab (comsol), Fluent, GAMBIT,Gaussian GaussView, Hysys, Hyperchem, MATLAB, Powermill, Pipenet, Pro Engineer, PVElite, PDMS, Pha pro, Phast, PVElite, Tank, TGNet & … منتشر نموده یا در دست انتشار دارد. در صورت تمایل لطفاً برای آگاهی از محتوای کتاب‌ها به آدرس زیر نگاه کنید: WWW.MOARREFIEKETAB.BLOGFA.COM همچنین اندیشه‌سرا آماده‌ی همکاری با نویسندگان ارجمند کتاب‌های مهندسی و علوم پایه می‌باشد. با احترام روابط عمومی انتشارات اندیشه‌سرا (66400235-021)

farshad

طراحی سایت با قیمت مناسب ارتباط با ما Farshadz70@yahoo.com Farshadz70@gmail.com 09126467348

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 2104310200

کیانوش

عرض سلام وخسته نباشید.وبلاگ جامع و خوبی دارید.من وبلاگمو تازه ساختم و موقعی که سرچ میکنم نمیاد.از طریق مدیریت وبلاگ و بعد هم نمایش وبلاگ میتونم وبلاگمو ببینم. لطفا اگه ممکنه راهنماییم کنید چکار کنم که عین شما با سرچ تو گوگل وبلاگم قابل مشاهده باشه ممنون.