طبقه بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیر پودری

S: به معنای جوشکاری زیرپودری است

XX: حداقل تنش تسلیم بر حسب 2N/mm است‘ که در جدول(زیر) طبقه بندی                 

شده اند.

حداقل تنش تسلیم و نشانه های آن برای سیم و پودرهای طبقه بندی شده در EN756

نشانه

حداقل تسلیم (2N/mm)

استحکام کششی (2N/mm)

انعطاف پذیری (درصد)

35

355

570-440

22>

38

380

600-470

20>

42

420

640-500

20>

46

460

680-530

20>

50

500

720-560

18>

 

     XX: در جدول (زیر). حداقل انرژی ضربه در درجه حرارت های مختلف را نشان می دهد.

 مشخصات مربوط به تنش تسلیم

نشانه

محدوده R (تنش تسلیم فلزپایه)

محدوده Rm  (تنش تسلیم فلزپایه )

T3

355>

470>

T4

420>

520>

T5

500>

600>

 

 

 

جدول مشخصات مربوط به انرژی ضربه

نشانه

انرژی ضربه (j)

درجه حرارت cْ

z

استاندارد نشده است.

A

47

20

0

47

0

2

47

20-

3

47

30-

4

47

40-

5

47

50-

6

47

60-

7

47

70-

8

47

80-

 

XX: نوع پودر مصرفی را نشان می دهد. مشخصات این جدول‘ شباهت زیادی به علایم و مشخصاتی دارد که در همین مورد برای طبقه بندی EN 760 گفته شد.

    SXXX: نشان دهنده ترکیب شیمیایی سیم جوش مصرفی است و راجع به آن در جدول زیرتوضیحات کاملی داده شده است.

   ترکیب شیمیایی سیم جوش های مصرفی در فرایند جوشکاری زیر پودری مطابق استاندارد طبقه بندی شده ی EN 756-95 

 

 

 

نشانه

سیلیسیم

منگنز

نیکل

مولیبدن

S0

استاندارد نشده

S1

15/0

35/0-6/0

-

-

S2

15/0

3/1-8/0

-

-

S3

15/0

75/1-31/1

-

-

S4

15/0

25/2-7601

-

-

S1 SI

4/0-15/0

6/0-35/0

-

-

S2 SI

4/0-15/0

3/1-8/0

-

-

S3 SI

6/0-4/0

3/1-8/0

-

-

S4 SI

4/0-15/0

85/1-31/1

-

-

S1 MO

4/0-15/0

25/2-86/1

-

-

S2 MO

25/0-05/0

6/0-35/0

-

-

S3 MO

25/0-05/0

3/1-8/0

-

-

S4 MO

25/0-05/0

75/1-31/1

-

2/0-54/1

S2 NI 1

25/0-05/0

25/2-76/1

-

2/0-54/1

S2 NI 1/5

25/0-05/0

3/1-8/0

-

2/0-54/1

S2 NI 2

25/0-05/0

3/1-8/0

2/1-8/1

2/0-54/1

S2 NI 3

25/0-05/0

3/1-8/0

8/1-21/1

2/0-54/1

 

/ 1 نظر / 149 بازدید
سامان

سلام ادرس زیر رو لینک کن بانک مقلات مهندسی جوشکاری و بازرسی ومتالورژیwww.irweld.com